Danske aviser

Længere nede på siden kan du se en oversigt over de lokale, regionale og nationale aviser og dagblade, som findes i Danmark.

Udvalgte tilbud fra danske aviser

Ønsker du at se en oversigt over alle tilbud på avisabonnementer, kan du besøge vores tilbudsoversigt HER

Historien om aviser i Danmark

Allerede i 1600-tallet fandtes der aviser i Danmark, dog var disse tyskejede og skrevet på tysk. 

1749 var året, hvor den første danske avis i Danmark så dagens lys, Berlingske Tidende. Indtil 1841 udkom avisen kun 2 gange ugentligt, herefter udkom den hver dag. Til at begynde med var der ingen konkrete konkurrenter til avisen, det opstod der mere eller mindre først, da Jyllands-Posten kom på markedet i 1871.

Siden da er der kommet mange aviser og dagblade til. Nogle er lukkede igen, andre er fusioneret og så er der også nogle, som har formået at fastholde sin position og har over 100 år på bagen.

I nyere tid er papirudgaven udfordret. Der bliver færre og færre læsere af de trykte udgaver af aviserne og det presser avishusene både på abonnementsindtjening og indtjening fra annoncører. Jo færre læsere, des mindre attraktivt for annoncører.

Det lavere læsertal skyldes primært den teknologiske udvikling og digitalisering af verden. Hvad angår nyhedsformidling, så foregår meget af dette i dag digitalt og derfor arbejder avishusene hele tiden på at udvikle deres avisprodukt, så det kan følge med tidens udvikling. Derfor vil du opleve, at et avisabonnement i dagens Danmark, slet ikke er det samme som et avisabonnement for bare 20 år siden. I dag er avisproduktet i langt højere grad optimeret til at kunne benyttes digitalt og avishusene bruger mange resurser på at optimere deres digitale platforme.

Ydermere er avishusene udfordrede af, at aldersgennemsnittet for læsere af papiraviserne ofte er meget højt og de har svært ved at få den yngre generation til at læse papiraviser. Dette er også en medvirkende årsag til at aviserne satser meget på digital nyhedsformidling.

Typer af aviser i Danmark

Betalingsaviserne i Danmark kan geografisk opdeles i 2 hovedkategorier: Landsdækkende aviser og Lokale- & Regionale aviser. Forskellen på disse er for det første deres udkomstområder, hvor lokal- og regionalaviserne udkommer i afgrænsede områder og desuden journalistisk set, beskæftiger sig med nyhedsstof i udkomstområderne.

Der findes også en række nicheaviser, som udelukkende beskæftiger sig med specifikke emner, såsom Dagbladet Børsen og Licitationen, som næsten udelukkende beskæftiger sig med erhvervsstof. Nogle vil også mene, at lokal- og regionalaviser også er nicheaviser - dog har mange af disse også en del bredt nyhedsstof fra ind- og udland og det kan derfor diskuteres om der egentlig er tale om nicheaviser.

Lokale- & Regionale aviser

Der findes utallige lokalsamfund i Danmark og derfor er det naturligt, at der er mangeartet interesse for lokale nyheder blandt den danske befolkning. Derfor findes og 'overlever' mange lokale medier, herunder lokale og regionale aviser.

Lokale annoncører har også stor interesse i disse mediers overlevelse, da det er en direkte og oplagt markedsføringskanal for lokale produkter og services.

Landets absolut største indflydelse på formidling af nyheder til lokalsamfundene, er mediekoncernen Jysk Fynske Medier, som ejer hele 14 lokale og regionale aviser i Danmark. At aviserne er samlet under ét tag finansielt og ejerskabsmæssigt, er en stor fordel for de mindre aviser, da der er både pondus og sikkerhed i at have en så stor koncern i ryggen. Det har også givet mulighed for at udvide det redaktionelle stof med tværgående sektioner og nyhedsstof.

Med en lokalavis er du sikret en god vidensdeling og oplysning om alle de ting der sker i dit lokalområde. Som oftest vil du i lokalaviserne også kunne få overblik over arrangementer, events og oplevelser i dit lokalområde.

Landsdækkende aviser

De landsdækkende aviser er med til at sætte den generelle dagsorden i Danmark. Det er her du kan få det store forkromerede overblik og få indsigt i alle nyhedshistorierne på en anden måde end du får f.eks. via tv.

De fleste landsdækkende aviser herhjemme ved godt, at der er hård konkurrence om nyhedslæserne, så aviserne gør det de er bedst til: At skrive dybdegående, indsigtsfulde og interessante artikler med formidling af fakta og viden, som man ofte ikke får ved blot at se et kort nyhedsklip på tv eller kan læse på et gratis nyhedsmedie, såsom f.eks. sociale medier. Aviserne er som udgangspunkt den nyhedskilde, hvor der er mindst risiko for at opleve 'Fake News', da historierne i aviserne som udgangspunkt er 'trykprøvede' inden udgivelse.

De største aviser herhjemme er Jyllands-Posten, Berlingske, Politiken og Ekstra Bladet. Det er meget forskelligt, hvad holdningen til de forskellige aviser er, men ens for alle er, at de i dag er politisk uafhængige.